Δημιουργία μετακόσμων (metaverse opensimulator osgrid)

Δημιουργία Mετακόσμων


Αυτόνομο OpenSimulator
Χαρακτηριστικά Βασικό
OpenSim
Πρότυπο
OpenSim
Επαγγελματικό
OpenSim
Μνήμη εξυπηρετητή 512 MB
(~12000 pims / ~10 επισκέπτες)
1024 MB
(~24000 pims / ~35 επισκέπτες)
2048 MB
(~45000 pims / ~85 επισκέπτες)
Υποστήριξη μέσω email ναι ναι ναι
Στατιστικά (web statistics module) ναι ναι ναι
Τιμή υπηρεσίας 25€ / μήνα 40€ / μήνα 80€ / μήνα
Επισκόπηση Επισκόπηση Επισκόπηση


OSgrid OpenSimulator
Χαρακτηριστικά Βασικό
OSgrid
Πρότυπο
OSgrid
Επαγγελματικό
OSgrid
Μνήμη εξυπηρετητή 512 MB
(~12000 pims / ~10 επισκέπτες)
1024 MB
(~24000 pims / ~35 επισκέπτες)
2048 MB
(~45000 pims / ~85 επισκέπτες)
Υποστήριξη μέσω email ναι ναι ναι
Στατιστικά (web statistics module) ναι ναι ναι
Τιμή υπηρεσίας 25€ / μήνα 40€ / μήνα 80€ / μήνα
Επισκόπηση Επισκόπηση Επισκόπηση

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ (23%)