Εγγυήσεις - (Guarantees)

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Διαθεσιμότητα Υπηρεσιών 99%

Αν οι υπηρεσίες της Λαβύρινθος δεν είναι διαθέσιμες σε ποσοστό 99% μηνιαίως σας εξασφαλίζουμε επιστροφή χρημάτων ίση με το μισό μηνιαίο κόστος της υπηρεσίας για διαθεσιμότητα μεγαλύτερη του 95% και ίση με το μηνιαίο κόστος της υπηρεσίας για μικρότερη του 95%.


30 Ημέρες Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων

Αν δε μείνετε ευχαριστημένοι, οποιαδήποτε στιγμή τις πρώτες 30 ημέρες από την αγορά υπηρεσίας managed hosting, web radio, web tv ή opensimulator σας επιστρέφουμε το σύνολο του εισπραχθέντος ποσού από την αγορά που πραγματοποιήσατε.


Σταθερή Τιμή

Το κόστος ανανέωσης για κάθε ανανεώσιμη υπηρεσία που αγοράζει ένας πελάτης μας μένει σταθερό στο αρχικό κόστος αγοράς (μη συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε έκπτωσης) σε όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας.


Πιστοποιητικό Ασφάλειας Συναλλαγής Πληροφοριών

Για την εξασφάλιση της συναλλαγής πληροφοριών μέσω διαδικτύου η Λαβύρινθος χρησιμοποιεί πιστοποιητικό κρυπτογράφησης δεδομένων από την RapidSSL
RapidSSL