Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων - (Privacy Policy)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Προσωπικά στοιχεία που συλλέγει η Λαβύρινθος (www.labyrinthos.gr)

Στο παρόν τμήμα διατυπώνονται οι όροι που διέπουν τη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη ή χρήστη των υπηρεσιών της Λαβύρινθος. Κάθε επισκέπτης ή χρήστης των υπηρεσιών της Λαβύρινθος θα πρέπει να συμφωνεί με τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων που διατυπώνονται στο παρόν τμήμα, ειδάλλως οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Λαβύρινθος.
Η Λαβύρινθος κρυπτογραφεί τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιεί και δε θα τα κοινοποιήσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με εξαίρεση τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Κάθε επισκέπτης ή χρήστης έχει το δικαίωμα ενημέρωσης και το δικαίωμα αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.


Δεδομένα χρήστη υπηρεσιών

Για να γίνετε χρήστης των υπηρεσιών της Λαβύρινθος θα χρειαστούμε e-mail, όνομα χρήστη και συνθηματικό.


Δεδομένα στοιχείων λογιστικής

Ο τύπος παραστατικού στοιχείου και στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου το όνομα φυσικού/νομικού προσώπου, το ΑΦΜ και η διεύθυνση της έδρας του φυσικού/νομικού προσώπου.


Διεύθυνση IP

Η διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο επισκέπτης ή χρήστης έχει πρόσβαση στον ιστότοπο www.labyrinthos.gr καταγράφεται ως στατιστικό στοιχείο, αλλά και για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω του ιστότοπου.


Cookies

Γίνεται χρήση cookies (permanent και session) για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλαγών δεδομένων μέσω του ιστότοπου www.labyrinthos.gr. Η Λαβύρινθος δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση, από τρίτους φορείς, των permanent cookies που δημιουργεί ο ιστότοπος www.labyrinthos.gr στον Η/Υ του επισκέπτη ή χρήστη.


Σύνδεσμοι

Ο ιστότοπος www.labyrinthos.gr περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους ιστότοπους οι οποίοι δεν ελέγχονται από την Λαβύρινθος αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και σε ουδεμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Λαβύρινθος για τους όρους προστασίας δεδομένων που ισχύουν σε αυτούς.