Όροι Χρήσης - (Terms and Conditions)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


Η επιχείρηση Λαβύρινθος (στο εξής θα αναφέρεται στο κείμενο ως Λαβύρινθος) εδρεύει στο δήμο Βόλου, στην οδό Πατρ. Βασιλείου 47Β και ελέγχει τον ιστότοπο www.labyrinthos.gr. Κάθε επισκέπτης οφείλει να μην προβεί σε χρήση των υπηρεσιών της Λαβύρινθος αν δε συμφωνεί ρητά με τους όρους χρήσης που διατυπώνονται με τα παρακάτω άρθρα.


Άρθρο 1

1.1 Ο συνδρομητής/πελάτης υπηρεσιών της Λαβύρινθος θα πρέπει να είναι ενήλικος σύμφωνα με τους νόμους του ελληνικού κράτους (συμπληρωμένο το 18o έτος της ηλικίας του).
1.2 Ο χρήστης/πελάτης υπηρεσιών της Λαβύρινθος είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για τα δεδομένα που μεταφορτώνει στους εξυπηρετητές της Λαβύρινθος και παραχωρεί το δικαίωμα στη Λαβύρινθος να έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα.
1.3 Ο χρήστης/πελάτης υπηρεσιών της Λαβύρινθος είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για οποιαδήποτε πρόκληση βλαβών σε ανήλικους και για οποιαδήποτε παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.
1.4 Ο συνδρομητής/πελάτης υπηρεσιών της Λαβύρινθος έχει τη δυνατότητα εξόφλησης παραγγελιών μέσω τραπεζικού λογαριασμού, μέσω Paypal και με όποιον άλλο τρόπο προσφέρει το Paypal, όπως πιστωτική κάρτα Visa ή Mastercard. Ο συνδρομητής/πελάτης είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για τη σωστή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής του κάρτας και θα πρέπει να επωμιστεί οποιοδήποτε κόστος διεκπεραίωσης μιας τραπεζικής κατάθεσης για την εξόφληση παραγγελιών.
1.5 Ο συνδρομητής/πελάτης αποδέχεται και δηλώνει ρητά πως στην περίπτωση που εγερθεί κατά της Λαβύρινθος αγωγή, αξίωση, ή οποιαδήποτε δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους του συνδρομητή/πελάτη κάθε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούται αφενός να παρέμβει στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει πλήρως την Λαβύρινθος αν η Λαβύρινθος υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.
1.6 Από τη λειτουργία του ιστότοπου www.labyrinthos.gr τεκμαίρεται πως ο συνδρομητής/πελάτης συμφωνεί με όλους τους όρους που διατυπώνονται στον ιστότοπο www.labyrinthos.gr και πως η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από τη χρήση υπηρεσιών της Λαβύρινθος, αλλά και την υποβολή οιασδήποτε παραγγελίας υπηρεσιών ή προϊόντων. Για αυτό το σκοπό, η σύμφωνη γνώμη του συνδρομητή/πελάτη καθώς και η ανεπιφύλακτη αποδοχή των αναγραφόμενων όρων, εκφράζεται, πιστοποιείται και δηλώνεται υπεύθυνα με την επισήμανση (πάτημα του ποντικιού στο κουτί) της πρότασης «Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους όρους χρήσης του www.labyrinthos.gr» κατά τη διάρκεια εγγραφής στον ιστότοπο www.labyrinthos.gr, αλλά και με την ολοκλήρωση οποιασδήποτε παραγγελίας από τον ιστότοπο www.labyrinthos.gr. Και οι δύο προαναφερθέντες πράξεις θεωρούνται ως αποδοχή και υπογραφή του συνδρομητή/χρήστη στο παρόν κείμενo.
1.7 Για κάθε παραγγελία (ηλεκτρονική ή τηλεφωνική ή προφορική, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο) υπηρεσιών που διεκπεραιώνεται από τη Λαβύρινθος θεωρείται πως ο συνδρομητής/πελάτης έλαβε πλήρη γνώση των όρων του παρόντος και πως συμφωνεί ανεπιφύλακτα με αυτούς. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει ο συνδρομητής/πελάτης να κάνει αίτηση για τη διακοπή της ή των υπηρεσιών που χρησιμοποιεί.


Άρθρο 2

2.1 Τυχόν ταχύτητες σύνδεσης που αναφέρονται στον ιστότοπο www.labyrinthos.gr για υπηρεσίες της Λαβύρινθος αφορούν την ταχύτητα προς το κεντρικό δίκτυο και όχι την ταχύτητα από άκρο σε άκρο κάθε υπηρεσίας.
2.2 Η Λαβύρινθος διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές των προς παραγγελία υπηρεσιών της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των συνδρομητών/πελατών της, ενώ για οποιαδήποτε αλλαγή σε τιμή υφιστάμενης υπηρεσίας, οφείλει να ειδοποιήσει κάθε συνδρομητή/πελάτη που επηρεάζεται από την αλλαγή.
2.3 Η Λαβύρινθος διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει ή να τερματίζει μια υπηρεσία μετά το πέρας της ημερομηνίας εξόφλησης της ανανέωσής της, χωρίς να φέρει καμία ευθύνη για τη δυσλειτουργία που μπορεί να προκύψει σε υφιστάμενες υπηρεσίες του ίδιου συνδρομητή/πελάτη που δεν έχουν λήξει.


Άρθρο 3

3.1 Η Λαβύρινθος δε φέρει ευθύνη σε καμία περίπτωση και υπό οιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από τη χρήση των υπηρεσιών της και δεν εγγυάται την αδιάκοπη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών της μέσω διαδικτύου. Επιπλέον, η Λαβύρινθος δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας δικτύου ή συστήματος και δεν εγγυάται ότι δε θα γίνει κάποιο λάθος.
3.2 Η Λαβύρινθος αναβαθμίζει συχνά τους εξυπηρετητές της με σκοπό τη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων τους. Είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη/πελάτη να διορθώσει λογισμικό ή δεδομένα που έχει μεταφορτώσει σε εξυπηρετητές της Λαβύρινθος και παρουσιάσουν προβλήματα συμβατότητας μετά από αναβάθμιση του συστήματος των εξυπηρετητών.
3.3 Κάθε πληροφορία που παρέχεται από το διαδίκτυο μέσω υπηρεσιών της Λαβύρινθος στο χρήστη/πελάτη δεν φέρει καμία εγγύηση ποιότητας, ακρίβειας ή καταλληλότητας από τη Λαβύρινθος. Η Λαβύρινθος δεν ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο της πληροφορίας που εισέρχεται ή εξέρχεται από το δίκτυο των εξυπηρετητών της και είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη/πελάτη υπηρεσιών της Λαβύρινθος να φέρει νομιμοποίηση για τη χρήση ή τη διακίνηση κάθε πληροφορίας. Η Λαβύρινθος δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τη διακίνηση, από χρήστες/πελάτες των υπηρεσιών της, οποιασδήποτε πληροφορίας που παραβιάζει πνευματικά ή άλλα νόμιμα δικαιώματα. Για κάθε αξιόποινη πράξη την ευθύνη φέρει ο χρήστης/πελάτης που υποπίπτει σε παραβίαση οποιουδήποτε νόμιμου διακαιώματος.
3.4 Η Λαβύρινθος έχει υποχρέωση να συνεργαστεί με κάθε αρμόδια κρατική αρχή για την επιβολή του νόμου και αυτό μπορεί να επιβάλει στην Λαβύρινθος να αποκαλύψει μέρος ή το σύνολο των πληροφοριών που έχουν δοθεί στην Λαβύρινθος από συνδρομητές/πελάτες ή χρήστες/πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που προκύπτουν από κάθε είδους χρήση υπηρεσιών της.
3.5 Η Λαβύρινθος δεν επιτρέπει την παράνομη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων μέσω υπηρεσιών της και διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει ή να διαγράφει δεδομένα, λογισμικό και πληροφορίες που παραβιάζουν νόμιμα διακαιώματα κατά το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.
3.6 Σε κάθε περίπτωση ο συνδρομητής/πελάτης υπηρεσιών της Λαβύρινθος αποδέχεται πως για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς του ιδίου με την Λαβύρινθος είναι τα δικαστήρια Βόλου Μαγνησίας.


Άρθρο 4

4.1 Η Λαβύρινθος δεν εγγυάται το αμετάβλητο των χαρακτηριστικών των υπηρεσιών που προσφέρει και δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε είδους τεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών της. Κάθε αίτημα επιπρόσθετης τεχνικής υποστήριξης από χρήστη/πελάτη υπηρεσιών της Λαβύρινθος μπορεί να απορριφθεί με ή χωρίς αιτιολόγηση από την Λαβύρινθος και είναι αποκλειστική επιλογή της Λαβύρινθος αν θα ανταποκριθεί σε αιτήματα τεχνικής υποστήριξης και αν θα αξιώσει χρηματική αποζημίωση για τέτοιου είδους υποστήριξη.
4.2 Η επίσημη ενημέρωση για θέματα των υπηρεσιών της Λαβύρινθος προς τους συνδρομητές/πελάτες, πραγματοποιείται μόνο μέσω ηλεκτρονικού τηλεομοιότυπου (email).
4.3 Η Λαβύρινθος δεν υποχρεούται σε επιστροφή του καταβληθέντος ποσού από συνδρομητή/χρήστη για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα διακοπής έως την κανονική λήξη της υπηρεσίας στην περίπτωση που την διακοπή την απαιτήσει ο συνδρομητής/πελάτης ή στην περίπτωση που η υπηρεσία διακοπεί από την Λαβύρινθος λόγω παραβίασης οποιουδήποτε όρου χρήσης που διατυπώνεται στο παρόν κείμενο. Οποιαδήποτε παραβίαση των όρων του παρόντος κειμένου θεωρείται ικανή να οδηγήσει σε μη επιστροφή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού προς τον συνδρομητή/πελάτη που υπέπεσε στην παραβίαση.


Άρθρο 5

5.1 Η Λαβύρινθος έχει το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς ειδοποίηση τους όρους του παρόντος και η επίσημη έκδοση βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.labyrinthos.gr/home/terms-and-conditions.
5.2 Ο ιστότοπος www.labyrinthos.gr είναι ο επίσημος ιστότοπος της Λαβύρινθος και για να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε γραφικά ή εικόνες από το περιεχόμενό του για οποιοδήποτε σκοπό απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη βεβαίωση χρήσης από τη Λαβύρινθος.
5.3 Οι όροι που περιέχονται στο παρόν, αντικαθιστούν κάθε άλλη συμφωνία ή διαπραγμάτευση (προφορική, γραπτή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο) μεταξύ κάθε συνδρομητή/πελάτη και της Λαβύρινθος, συμπεριλαμβανομένων και των κάθε είδους δηλώσεων από κάθε εκπρόσωπο της Λαβύρινθος.
5.4 H Λαβύρινθος κατέχει το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο του ιστότοπου www.labyrinthos.gr χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση ή ανακοίνωση και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για προσπάθεια εξαπάτησης εξαιτίας οποιουδήποτε τυπογραφικού ή συντακτικού λάθους που μπορεί να υπάρχει στον ιστότοπο www.labyrinthos.gr.