Πακέτα Εξυπηρέτησης Ροής
Χαρακτηριστικά Economy A
Icecast2
Economy B
Icecast2
Business A
Icecast2
Business B
Icecast2
Enterprise
Icecast2
Αριθμός ταυτόχρονων ακροατών 20 45 60 140 300
Τύποι ροών (Μέγιστο 128Κbps) MP3, OGG, AACP MP3, OGG, AACP MP3, OGG, AACP MP3, OGG, AACP MP3, OGG, AACP
Αριθμός ροών 1 1 1 1 1
Υποστήριξη μέσω email ναι ναι ναι ναι ναι
Στατιστικά ροής (AWStats) ναι ναι ναι ναι ναι
Δωρεάν εξυπηρέτηση ιστότοπου (web hosting) όχι όχι ναι (1 domain) ναι (1 domain) ναι (1 domain)
Τιμή υπηρεσίας 18.50€ / 3 μήνες 31€ / 3 μήνες 61.50€ / 3 μήνες 135€ / 3 μήνες 209€ / 3 μήνες
Επισκόπηση Επισκόπηση Επισκόπηση Επισκόπηση Επισκόπηση


Πακέτα Δημιουργίας και Εξυπηρέτηση Ροής
Χαρακτηριστικά Economy A
liquidsoap-Icecast2
Economy B
liquidsoap-Icecast2
Business A
airtime-Icecast2
Business B
airtime-Icecast2
Enterprise
airtime-Icecast2
Αριθμός ταυτόχρονων ακροατών 20 45 80 160 350
Αποθηκευτικός χώρος (FTPES) 10GB 30GB 100GB 200GB 450GB
Τύποι ροών (Μέγιστο 128Κbps) MP3, OGG, AACP MP3, OGG, AACP MP3, OGG, AACP MP3, OGG, AACP MP3, OGG, AACP
Αριθμός ροών 1 1 2 3 3
Υποστήριξη μέσω email ναι ναι ναι ναι ναι
Στατιστικά ροής (awstats) ναι ναι ναι ναι ναι
Διεπαφή διαχείρισης αναπαραγωγής όχι όχι ναι (airtime) ναι (airtime) ναι (airtime)
Δωρεάν εξυπηρέτηση ιστότοπου (web hosting) όχι όχι ναι (1 domain) ναι (1 domain) ναι (1 domain)
Τιμή υπηρεσίας 25€ / μήνα 41€ / μήνα 73€ / μήνα 97€ / μήνα 122€ / μήνα
Επισκόπηση Επισκόπηση Επισκόπηση Επισκόπηση Επισκόπηση

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ (23%)